STRONA GŁÓWNA

Nasza szkoła bierze udział w akcjach:

AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY   2021/2022

Od dnia 01.09.2021 obecna strona internetowa szkoły nie będzie aktualizowana.

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową

www.spizbica.edupage.org


Szanowni Państwo,


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy

odbędzie się 1 września 2021 r. o godzinie 9 00.


Wszystkie klasy spotykają się w sali gimnastycznej na krótką inaugurację roku szkolnego, a następnie przechodzą z wychowawcami do sal lekcyjnych.


Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy, aby z uczniem klasy pierwszej przyszedł tylko jeden rodzic.


Uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych:Klasa I sala nr 2  - Margol Stanisława

Klasa II sala nr 3 -Czyż Joanna

Klasa III sala nr 4 - Nowosad Renata

Klasa IV sala nr 20 - Knap Anna

Klasa V sala nr 18 - Skrzypek Ewa

Klasa VI sala nr 22 - Błażejewicz Ewa

Klasa VII sala nr 15 - Jakimiuk Małgorzata

Klasa VIII sala nr 25 - Jarocki WiesławPrzypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Przy wchodzeniu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego.


Zasady wejścia do budynku szkoły:


Uczniowie klas I-III wchodzą wejściem od strony tarasu i udają się do przygotowanych szatni w salach:

sala nr 6 - klasa I

sala nr 5 - klasa II

Półpiętro ( klatka schodowa ) -  klasa III

 

Uczniowie klas IV, V i VI wchodzą bezpośrednio do szatni od strony wejścia głównego.     

   

Uczniowie klas VII i VIII wchodzą do szatni wejściem od strony boiska.

 

AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY   2020/2021

Szanowni Państwo,

 1.    Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.
 2.    Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.
 3.    W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne. Informację w tej sprawie wysłaliśmy dziś, 11 czerwca do wszystkich szkół i placówek oświatowych. Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.   
 4.    Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom. 

Z wyrazami szacunku 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiNSzanowni Rodzice


        Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
        Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  


          Link do spotkania.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa       lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

Informator dostępny jest na  

stronie internetowej kuratorium oświaty.


   

                                                      Zarządzenie nr 4.2021

                    Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Izbicy

                                                   z dnia 23 lutego 2021 roku

 

                       w sprawie informacji o terminach rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej

                       w Izbicy

 

 

                      Na  podstawie  art.  68  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  14.12.2016  r. -Prawo oświatowe (Dz. U.

                      z 2020 r. poz. 910),  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Izbicy

 

                     zarządza, co następuje:

 

 • 1     Kandydatów  na  uczniów  klasy  pierwszej  i  ich  rodziców  informuje  się  o  terminach przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego,  obowiązujących  w  roku  szkolnym 2021/2022 zgodnie z Zarządzeniem nr 30.2021  Wójta Gminy Izbica z dnia 19 lutego 2021 roku,  poprzez  zamieszczenie  harmonogramu rekrutacji na  stronie  internetowej www.zsizbica.pl i  na  tablicy  ogłoszeń  Szkoły.

 

 • 2    Harmonogram o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 3    Ustala się wzory zgłoszeń,  uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Izbicy, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.

 

 • 4    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
                         

                            Liczymy się dla Polski

Funkcjonowanie szkół od 1 lutego 2021 r.


              Od poniedziałku, 1 lutego br. uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

            Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Ważne ogłoszenia Wojewody Lubelskiego


Ogłoszenie WL

Pismo Wojewody do JST miasta i gminy

NAUCZANIE  ZDALNE W KL. I - VIII

Uprzejmie informujemy!

Na podstawie wytycznych MEN z 23 października 2020 r.

Nauka w klasach I-VIII będzie odbywać się w trybie zdalnym

w dniach 09 listopada – 29 listopada 2020 r.


Informujemy!

W sytuacji zawieszenia zajęć w szkole,

od 12.11.2020 r. Platforma Ofice 365 - Teams

jest naturalnym środowiskiem do zdalnego nauczania.


Jednocześnie przypominamy!

E-dziennik Vulkan jest głównym narzędziem wykorzystywanym w pracy naszej szkoły.


Umożliwia dobrą komunikację pomiędzy szkołą, rodzicami i uczniami

jest podstawą udanej współpracy mającej na celu dobro ucznia.

Pierwsze sukcesy Pierwszaków

     Uczniowie klasy pierwszej bardzo chętnie uczestniczą w konkursach plastycznych.

Mają już liczne osiągnięcia :)

     Praca Poli Rycaj, 29 września  została zauważona i wyłoniona w gronie najbardziej kreatywnych prac plastycznych w konkursie ,,Lubelskie Pięknieje” promującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z programu „Jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoją okolicę”. Celem konkursu było stworzenie pracy plastycznej której tematem będą zmiany w najbliższym otoczeniu, które zaszły dzięki środkom z Funduszy Europejskich.

     Martyna Kapeluszna  - 19 września została wyróżniona w Regionalnym Konkursie plastycznym ,,Moje Kraszczady” dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany został przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie.

     Weronika Dubaj - 11 października zajęła  drugie miejsce a Alicja Wrona  trzecie w Gminnym konkursie plastycznym ph. ,,Jan Paweł II naszym przewodnikiem” w związku z tegorocznymi obchodami XX Dnia Papieskiego - Totus Tuus, pod patronatem Wójta Gminy Izbica, Parafii pw. Św. Kajetana w Orłowie Murowanym oraz Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy.                      Pozostali uczestnicy tego  konkursu: Magdalena Tokarska, Szymon Kita, Liwia Garbal, zostali wyróżnieni i nagrodzeni za udział w tym konkursie.

 

     Gratulacje!   Brawo Pierwszaki!

J>C

IMG_20201009_094834
IMG_20201008_104302
7221864760334895764
-5526217877858023730
5078656823859329897
-1191122354220807349
1135464755593811109

Pierwszaki   zapraszają  wszystkie ptaki do otwartej na zimę stołówki!


  Uczniowie klasy pierwszej 23 października oficjalnie otworzyli  w nowo zrobionym karmniku ptasią stołówkę.  Każde dziecko osobiście wrzuciło garstkę ziarenek dla  skrzydlatych przyjaciół. Teraz przez okno dzieci będą obserwowały  przylatujące na „jedzonko” ptaki oraz systematycznie je dokarmiały. Wiosną  idąc do szkoły, pewnie w podziękowaniu usłyszą przepiękny śpiew swoich podopiecznych…  

J>C

s5
s4
IMG_20201022_090432
IMG_20201022_090153
s3
s2
s1
IMG_20201022_090145
IMG_20201022_090135

Smaczne, zdrowe i kolorowe – kanapeczki w klasie pierwszej

Zgodnie z powiedzeniem ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch” uczniowie klasy pierwszej  22 października, po lekcji na temat  zdrowego żywienia, higieny spożywania pokarmów oraz zasady zdrowego stylu życia wykonali „zdrowotne kanapeczki”. Każde dziecko zrobiło własne kanapki według swojego pomysłu. Zadaniem było (poprzez wygląd kanapeczki) zareklamować innym, dlaczego warto zjeść właśnie jego ,,Zdrową kanapkę”. A było w czym wybierać - wszystkie były bardzo kolorowe, energetyczne i przede wszystk  im zdrowe.  Mniam , mniam!

 J>C

Sprawozdanie ze Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia


     Dnia 02.10.2020 roku w piątek, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej, w Izbicy, odbył
się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia „WMTDAY”. Koordynatorem akcji została Aleksandra Soboń, nauczyciel matematyki w tejże szkole, a Egzaminatorami zostały Pani Marianna Roman – nauczyciel matematyki  i Ewa Błażejewicz – nauczyciel matematyki. Według harmonogramu parę dni wcześniej zaczęto przygotowania. Ze względu na panującą sytuację związaną z korona wirusem, przygotowania były symboliczne. Przy wejściu do szkoły koordynator zrobiła gazetkę na temat „WMTDAY 2020”.

     Dnia 02.10.2020 uczniowie klas 3 – 8, odpowiednio do swojego poziomu,  pisali krótką kartkówkę
z tabliczki mnożenia, a klasy młodsze wykonywały prace plastyczne i łamigłówki związane z dniem tabliczki mnożenia. Z klasy 8 koordynator wytypowała grupę egzaminatorów asystentów: Bis Julia, Lewczuk Marcin i Radoń Elżbieta. Na trzeciej lekcji przeszli oni wśród klas i przeprowadzili
3 minutową kartkówkę z tabliczki mnożenia oraz po sprawdzeniu prac uczniów rozdali certyfikaty
dla bezbłędnych prac.

     Klasy 1-3 wykonywały tego dnia, na lekcjach, prace plastyczne oraz rozwiązywały rebusy i łamigłówki związane ze ŚDTM Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. W nagrodę dzieci dostawały specjalne odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia.

     Oto eksperci w Tabliczce Mnożenia według klas:

Klasa 3:                                                

Szymon Wójcik, Bartosz Betlej, Lena Piotrowska, Damian Stępniak, Julian Zamojski

Klasa 4 :

Aleksandra Bartnik, Izabela Bereza, Zuzanna Czuba, Dawid Drzewiecki, Hanna Grzesiuk, Łucja Koszyk, , Hubert Kowalczyk, Gabriela Rękas, Zuzanna Sowa, Zofia Suchodolska, Zofia Swatowska,

Kacper Wójciuk, Dawid Jakubiak

Klasa 5:

Amelia Lewandowska, Krzysztof Koszyk

Klasa 6:

Filip Juściński, Natalia Bartyka, Szymon Bojar, Kalina Ignaciuk, Błażej Kita, Antek Petla, Michał Musidlak, Kacper Kopiel, Jakub Paradowski, Kacper Dąbrowski, Kacper Bartoń

Klasa 7:

Martyna Lewandowska, Amelia Sowa, Maja Olech, Jakub Kowalczyk, Wojciech Rolnik, Patryk Dubaj

Małgorzata Jóźwiak

Klasa 8:

Matylda Bartosiak, Julia Bis, Kacper Kiszczak, Nikola Kopiel, Elżbieta Radoń, Przemysław Swatowski

     Klasa 8 miała przykłady z poziomu trudniejszego od pozostałych klas. Wszyscy eksperci dostali certyfikaty eksperta tabliczki mnożenia.

     Dnia 05.10.2020 ruszył Internetowy Konkurs Matematyczno – Logiczny. Zarejestrowali się chętni uczniowie z klas 4-8. Przez 3 dni zmagali się z podanymi zestawami zadań, które rozwiązywali samodzielnie, a odpowiedzi przesyłali przez Internet, poprzez specjalny formularz. Na rozwiązanie zadań z danego dnia uczeń miał 24 godziny.

 

Opracowała

Aleksandra Soboń

IMG_2189
IMG_2195
IMG_2181
IMG_2171
IMG_2167
IMG_2162
20201002_102008
20201002_093103
20201002_092552
20201002_092542
20201002_091124
20201002_091006
20201002_085947
20201001_112940
20201001_112917

Bezpieczne Pierwszaki

     Klasa pierwsza pamięta o swoim bezpieczeństwie w czasie drogi do i ze szkoły. 14 września podczas klasowego dnia „Pierwszaczek na drodze”, poruszane były zasady przechodzenia przez jezdnię oraz rozważnego zachowania się na ulicy. Dzieci zapoznały się z podstawowymi znakami drogowymi dotyczącymi poruszania się pieszych w ruchu drogowym. Bawiąc się, uczyły się przepisów
i zachowania w ruchu ulicznym. Na koniec odbył się egzamin z zasad przechodzenia przez jezdnię, który wypadł bardzo pomyślnie. Na koniec klasowego dnia o ruchu drogowym dzieci wykonały własne odblaski by jeszcze lepiej być „widocznym pieszym na drodze”. Tego dnia wszyscy świetnie się bawili.

J>C

IMG_20200914_102042
IMG_20200914_101518
IMG_20200914_102126
IMG_20200914_102202
IMG_20200914_102438
IMG_20200914_102615
IMG_20200914_102629
IMG_20200914_102642
IMG_20200914_102702
IMG_20200914_102715
IMG_20200915_085558

Mali Ekolodzy z pierwszej klasy „sprzątają Ziemię”


     Uczniowie klasy I brali udział w ogólnoświatowej akcji ,,Sprzątanie świata”, która przypada na trzecit ydzień września. Chcieli w ten sposób podziękować Matce Ziemi za to, że mogą na niej żyć

i korzystać z jej dóbr. Byli bardzo zaangażowani w to, co robią, wierząc, że sprzątając obszar wokół
szkoły, sprzątają swój mały świat pomagając w ten sposób Ziemi.

 J>C

Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w  konkursie plastycznym - „Moje Kraszczady”


     Organizatorem  konkursu było MUZEUM  REGIONALNE W  KRASNYMSTAWIE w  ramach zadania „Kraszczady – piękno  przyrody  wśród  wąwozów  ukryte”-  realizowanego  we współpracy
z  Nadleśnictwem  Krasnystaw ze  środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Konkurs przewidywał dwa etapy:

ETAP  I Gminny: Spośród uczestników  z dziesięciu gmin powiatu krasnostawskiego wyłonionych zostało 30 finalistów, którzy wzięli udział w Etapie II Regionalnym.
I miejsce w etapie regionalnym otrzymała - Helena Koszyk z klasy VI
III miejsce-  Maja Olech z klasy VII,
wyróżnienia w etapie regionalnym otrzymali również:
Martyna Kapeluszny z kl. I,  Szymon Stryjek z kl. VII, Patryk Dubaj z kl. VII.
     Uczniów do konkursu przygotowywały panie Joanna Czyż i Małgorzata Dudzińska.
     Dla finalistów i zwycięzców przygotowane zostały przez Nadleśnictwo Krasnystaw zajęcia warsztatowe z pszczelarstwa w Leśniczówce Niemienice i ognisko.


GRATULUJEMY zwycięzcom i wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów!

Dzień Chłopca u pierwszaków


     Dziewczynki z klasy pierwszej pamiętały o święcie swoich kolegów. Z okazji Dnia Chłopca,
30 września, przygotowały szereg niespodzianek dla chłopców. Były prezenty w postaci medali „Super Chłopak”, słodycze, głośno odśpiewano „Sto lat” . Chłopcy w podziękowaniu za pamięć zrewanżowali się słodkościami w postaci batoników. Było bardzo miło ;-).       

J>C

Pierwszaki  zakładają hodowlę owsa


     Uczniowie klasy pierwszej 1 października założyli na parapecie klasowego okna hodowlę owsa. Najpierw dzieci miały zgłębić wiedzę na temat „Czego roślina potrzebuje do wzrostu i rozwoju?”, korzystając z dostępnych źródeł (Internet, czasopisma naukowe, własne wiadomości). Następnie wykonały eksperyment: w doniczkach z ziemią oraz  piachu zasiały owies. Doniczki umieściły  na parapecie klasowego okna, oczywiście  podlewając roślinki. Teraz codziennie doglądają swoją hodowlę, obserwując, w których doniczkach roślinki szybciej wykiełkują…              

     J/C

IMG_20201001_094956
IMG_20201001_095134
IMG_20201001_095540
IMG_20201001_095552

Drzewko ,,Pierwszaczek” posadzone przed szkołą

     28 września uczniowie klasy pierwszej na pamiątkę rozpoczęcia nauki w naszej szkole posadziły drzewko, które nazwały „Pierwszaczek”. Teraz drzewko będzie rosło razem z dziećmi . Jest codziennie odwiedzane, podlewane i doglądane przez nas. Bardzo się cieszymy, że mamy „Zielonego przyjaciela!”.

     Dzieci z klasy I serdecznie dziękują dziadziowi Tymka za drzewko, które podarował!             

    J> C

Święto Jabłka w klasie pierwszej


     Z okazji Światowego Dnia Jabłka, które przypada we wrześniu, uczniowie klasy pierwszej uczcili
je smakując  przyniesione przez siebie jabłka  wszystkimi zmysłami. Przy okazji nauki o zmysłach była pyszna zabawa . Mniam, mniam!     

J>C

Zabawne zajęcia rozwijające u pierwszaków

    Od 1 września uczniowie klasy pierwszej uczestniczą w zajęciach  dodatkowych po hasłem „Mali Naukowcy”, które cieszą się dużym zainteresowaniem.  Mali Naukowcy poznają w zabawny sposób różne wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej . Ostatnio  dużym zainteresowaniem cieszyła się gra „Memory” , dzięki, której uczniowie ćwiczyli pamięć i spostrzegawczość.

J>C

Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


       Wszystkich uczniów zapraszamy na spotkania z wychowawcami 1 września 2020 roku
o godz. 9.00. Spotkania uczniów  klas II, III, V- VIII będą miały miejsce w sali lekcyjnej przypisanej danej klasie w poprzednim roku szkolnym, klasa IV w sali 25. Wejście do szkoły odbędzie według ustalonego planu:


- uczniowie klasy I wchodzą z jednym rodzicem/opiekunem wejściem obok siłowni
i kierują się do sali gimnastycznej;


- uczniowie klas II i III wchodzą wejściem obok sali nr 6;


- uczniowie klas IV i V wchodzą głównym wejściem;


- uczniowie klas VI, VII i VIII wchodzą wejściem od strony boiska.

Wyprawka dla pierwszoklasisty - lista niezbędnych rzeczy

 

 • Komplet książek wybranych przez nauczyciela,
 • zeszyty 16-kartkowe - w trzy linie, w kratkę po 2 sztuki.
 • plecak/tornister,
 • śniadaniówka + bidon,
 • piórnik,
 • ołówki,
 • temperówka,
 • gumka,
 • długopisy: zielony i niebieski,
 • klej w sztyfcie,
 • nożyczki z zaokrąglonymi końcami,
 • kredki ołówkowe i świecowe,
 • farby plakatowe + min. 2 pędzle o różnej grubości,
 • mazaki,
 • blok rysunkowy biały i kolorowy,
 • blok techniczny biały i kolorowy,
 • papier kolorowy (wycinanki),
 • plastelina,
 • min. 2 teczki z gumką (na prace plastyczne),
 • strój gimnastyczny (spodenki lub getry, biała koszulka, dres na chłodniejsze dni),
 • obuwie na zmianę - buty sportowe najlepiej na białej podeszwie  + worek,
 • strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka) na rozpoczęcie roku.

Wychowawczyni klasy pierwszej - Joanna Czyż